QUI TENNIS SAIGON / Thi công sân Tennis

Chuyên xây dựng sân tennis và cung cấp đèn BIEBER chuyên dùng.

QUI TENNIS SAIGON / Thi công sân Tennis

QUI TENNIS SAIGON / Thi công sân Tennis

Tư vấn

Sơn HAWKER với mặt sân bê tông

  • 22/04/2020 - 09:05:34
  • 1995

Thi công mặt sân tennis bê tông với sơn HAWKER theo trình tự như sau:

                       

 

Back to Top