QUI TENNIS SAIGON / Thi công sân Tennis

Chuyên xây dựng sân tennis và cung cấp đèn BIEBER chuyên dùng.

QUI TENNIS SAIGON / Thi công sân Tennis

QUI TENNIS SAIGON / Thi công sân Tennis

Tư vấn

Kiến thức cơ bản về xây dựng sân tennis tiêu chuẩn Mỹ

  • 13/07/2018 - 02:58:10
  • 2016

1/- Tùy theo hướng nắng để định vị sân tennis tối ưu.

2/- Độ dốc mặt sân và hướng thoát nước bề mặt. Độ dốc I= 0,6 -> 0,8%

     Sân kích thước 36,6m x18,3m chênh lệch cao độ hai biên là 11cm -> 14,6 cm

                                             

Back to Top