QUI TENNIS SAIGON / Thi công sân Tennis

Chuyên xây dựng sân tennis và cung cấp đèn BIEBER chuyên dùng.

QUI TENNIS SAIGON / Thi công sân Tennis

QUI TENNIS SAIGON / Thi công sân Tennis

Tư vấn

Kẻ line sân tennis -Kích thước sân tennis

  • 24/04/2020 - 10:23:04
  • 2480

Chuẩn bị: 

1/- Dụng cụ bắn mực. ( Chalk line tracer)

       

 

       

 

 

 

 

 

 2/- Thước dây 30m. (100' Steel Tape Measure )  

 

 

 

 

 

 

 

3/- Dụng cụ dán băng keo. ( Line Tape Machine )

 

 

 

 

 

 

 

4/- Băng keo giấy 1". ( 1" tape)

 

 

 

 

 

 

 

5/- Sơ đồ line sân tennis. ( Tennis Court Diagram)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/- Sơn line trắng HAWKER H-201. ( H-201 HAWKER white line paint )

7/- Triển khai.