QUI TENNIS SAIGON / Thi công sân Tennis

Chuyên xây dựng sân tennis và cung cấp đèn BIEBER chuyên dùng.

QUI TENNIS SAIGON / Thi công sân Tennis

QUI TENNIS SAIGON / Thi công sân Tennis

Tư vấn

Sơn HAWKER với mặt sân asphalt nóng

  • 22/04/2020 - 11:11:09
  • 1777

Sân tennis trải asphalt nóng với sơn HAWKER theo trình tự dưới đây:

 

Back to Top