QUI TENNIS SAIGON / Thi công sân Tennis

Chuyên xây dựng sân tennis và cung cấp đèn BIEBER chuyên dùng.

QUI TENNIS SAIGON / Thi công sân Tennis

QUI TENNIS SAIGON / Thi công sân Tennis

Công trình tiêu biểu

Sơn HAWKER. Lữ đoàn 26. Quân khu 7

  • 27/03/2021 - 04:43:48
  • 1322

Sân tennis Lữ đoàn 26, Quân khu 7 được nâng cấp với sơn HAWKER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Back to Top