QUI TENNIS SAIGON / Thi công sân Tennis

Chuyên xây dựng sân tennis và cung cấp đèn BIEBER chuyên dùng.

QUI TENNIS SAIGON / Thi công sân Tennis

QUI TENNIS SAIGON / Thi công sân Tennis

Sản phẩm

HAWKER-Kote. Sơn bitum chống thấm sàn bê tông. Làm sân tennis.

  • 13/01/2021 - 08:49:40
  • 893

 

 

Dùng HAWKER-Kote và phụ gia thi công lớp chống thấm cho bề mặt asphalt sân tennis.

 

                

         

 

 

 

                                                       

                                                                                                                                         

 

          

 

Hawker-Kote đạt tiêu chuẩn kiểm định tại Quatest 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top